Hvordan be Kartverket oppdatere eierskap/knytning til bolignummer (Andelsleiligheter m.m)