Hvorfor er kun en eier registrert som hjemmelshaver?